กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

แข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแข่งขันทักษะวิชาชีพของนักศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะด้านวิชาการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคศรีวิชัย เป็นประธานเปิดงานในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

ภาพกิจกรรม

 19,894 total views,  121 views today