ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปีที่ยังไม่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศจากงานทะเบียน
นักศึกษา #ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปีที่ยังไม่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องงานทะเบียน ชั้น1 อาคารอำนวยการ
***หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนดไว้ นักศึกษาจะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา***

 10,248 total views,  126 views today