ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับ #ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับ #ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566
🔸 วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
⏩ หมายเหตุ : แต่งกายด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-836-3000 ต่อ 4118

Loading