กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา งานแนะแนว พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจเพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย และให้นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจ โดยนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สิ่งอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกและชัดเจนในการนำเสนอข้อมูล ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

ภาพกิจกรรม

 13,105 total views,  1 views today