กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะแนวการศึกษา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

แนะแนวการศึกษา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

            ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2560  ทางมหาวิทยาลัยได้มีการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนที่โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม      เวลา 8.30 น. – 16.30 น. โดยแนะแนวในรูปแบบการสนทนากันต่อหน้าเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจอย่างละเอียดครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การศึกษาคณะ รายละเอียดการเรียนการสอน หลักสูตรต่างๆภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการรับสมัครนักศึกษา อย่างละเอียดถี่ถ้วน

 4,410 total views,  1 views today