ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)

เชิญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)  ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564

โดยข้อปฏิบัติดังนี้

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทาง https://forms.gle/fRVBr2gChZpSA78a8 (ในกรณีลงทะเบียนหลังเวลาที่กำหนดจะถือว่านักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมโครงการและจะไม่ได้ชั่วโมงกิจกรรม)
 2. รับชมวิดีโอทั้ง 5 Ep. ได้ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ระบบปิดลงทะเบียน วันที่ 11 มิถุนายน เวลา 23.00 น.
  EP.1 แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี : https://youtu.be/gn52fCktSls

  EP.2 ผู้บริหารกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี : https://youtu.be/oGLFUIelox8

  EP.3 รายละเอียดงานฝ่ายวิชาการที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ ระดับปริญญาตรี : https://youtu.be/DjLD_AnljM0

  EP.4 รายละเอียดงานฝ่ายกิจการนักศึกษาที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ ระดับปริญญาตรี : https://youtu.be/MU2YCSM-gEA

  EP.5 แนะนำบุคคลากร งานกิจการนักศึกษา ระดับปริญญาตรี : https://youtu.be/NzF8-ZSPQko

 3. นักศึกษาต้องสรุปการเข้าชมวิดิโอแต่ละ Ep มาพอสังเขป

หมายเหตุ:

1. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมบังคับ นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 3 ชั่วโมง

2. ขอให้นักศึกษาทุกคนเก็บเกี่ยวความรู้จากโครงการปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ให้ได้มากที่สุดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายกิจการนักศึกษา 02-836-3000 ต่อ 4191

สิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน วันที่ 11 มิถุนายน เวลา 23.00 น.

 5,006 total views,  1 views today