ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)

เชิญนักเรียนใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2564  เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)  ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564

โดยข้อปฏิบัติดังนี้

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทาง https://forms.gle/yBuRo7v9uFcbVfac8 (ในกรณีลงทะเบียนหลังเวลาที่กำหนดจะถือว่านักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว)
 2. รับชมวิดีโอทั้ง 5 Ep. ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ระบบปิดลงทะเบียน วันที่ 8 มิถุนายน เวลา 23.00 น.
  EP.1 แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปวช. : https://youtu.be/DbSvqhMKwqE

  EP.2 ผู้บริหารกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับปวช. : https://youtu.be/3SMSLKice74

  EP.3 รายละเอียดงานฝ่ายวิชาการที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ ระดับปวช. : https://youtu.be/6_0aOgU7Zeo

  EP.4 รายละเอียดงานฝ่ายกิจการนักศึกษาที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ ระดับปวช. : https://youtu.be/saV__vb9OGM

  EP.5 แนะนำบุคคลากร งานกิจการนักศึกษา ระดับปวช. : https://youtu.be/NzF8-ZSPQko

 3. นักศึกษาต้องสรุปการเข้าชมวิดิโอแต่ละ Ep มาพอสังเขป

หมายเหตุ: ขอให้นักศึกษาทุกคนเก็บเกี่ยวความรู้จากโครงการปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ให้ได้มากที่สุดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายกิจการนักศึกษา 02-836-3000 ต่อ 4191

สิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน วันที่ 8 มิถุนายน เวลา 23.00 น.

 4,268 total views,  1 views today