กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2561

วันนี้ (15 มีนาคม 2562) ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2561 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกโครงงานดีเด่นของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชานำไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์

ผลประกาศรางวัล
ประเภท นำเสนอผลงาน

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า “การประเมินผลประหยัดจากการติดตั้งโฟโต้โวลตาอิค” นางสาวณัฐนิชา เปรมจิตร และนางสาวแพรวพลอย ริ้วบำรุง
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล “โครงงานการลดของเสียในการผลิตกระป๋อง โดยเครื่องทาแลคเกอร์” นางสาวสุจินตา เหลืองงาม
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม “กระบวนการผลิตสายนำสัญญาณสำหรับนำไปประกอบสายอากาศ” นายวีรภัทร ซิมทิม และนายนฤเบส เกษวงศ์

ประเภท ประกวดโปตเตอร์

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล “เพิ่มประสิทธิภาพการอบเกียร์และปรับปรุงการทำงานของเครื่องHeat bearingด้วยระบบ PLC” นายธนศักดิ์ กอเกียรติเรือง
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า “การออกแบบและปรับปรุงตู้ควบคุมด้วยพีแอลซี” นายธนชาติ แพรศรี
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ “การศึกษาการทำงานเพื่อหาแนวทางในการปรับการไหลของกระบวนการ” นายสุพจน์ รวยเลิศประเสริฐ
« 1 of 10 »

 22,379 total views,  4 views today