ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์) ระดับปริญญาตรี

📣 ขอเชิญนักศึกษา #ระดับปริญญาตรี เข้าร่วม “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์) ในวันที่ 23 มีนาคม 2564
โดยปฏิบัติดังนี้
📌 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทาง https://forms.gle/Q3KynsXZiGNaf8Nq6 (ในกรณีลงทะเบียนหลังเวลาที่กำหนดจะถือว่านักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว)
📌 2. รับชมวิดีโอทั้ง 5 Ep. วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ระบบปิดลงทะเบียน เวลา 23.00 น.
📌 3. นักศึกษาต้องสรุปการเข้าชมวิดิโอแต่ละ Ep มาพอสังเขป
หมายเหตุ:
1. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมบังคับ นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 3 ชั่วโมง
2. นักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 แต่อยู่ในรุ่นที่ระบุในตารางจะต้องเข้าร่วม กิจกรรมปัจฉิมในครั้งนี้ด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายกิจการนักศึกษา 02-836-3000 ต่อ 4191

 6,344 total views,  1 views today