ข่าวสาร

โครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มทร.อีสาน รุ่นที่ 5

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่  6 – 10 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม ฟอร์จูน โคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 1 เมษายน 2567 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมในวันที่ 5 เมษายน 2567***

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน
โทร. 044-233-000 ต่อ 5100-01
โทร. 094-356-4644 (นางสาววรพัฒน์ สายแวว)
E-mail: Unisearch.rmuti@gmail.com

Loading