ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนอง 10 อาชีพเป้าหมาย (S-curve,N-curve)

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน และนักศึกษาทุกคน เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนอง 10 อาชีพเป้าหมาย (S-curve,N-curve) ในวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 17.00 น.

***ในวันที่ 18,20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องแลปคอมพิวเตอร์ ชั้น6 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ และในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเฟือง ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา***

 17,343 total views,  2 views today