กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการศึกษาหลักการเบื้องต้นแห่งดุริยะศิลป์ไทย ครั้งที่ 6

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมโครงการศึกษาหลักการเบื้องต้นแห่งดุริยะศิลป์ไทย ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา วันที่ 19 กันยายน 2558

« of 6 »

Loading