กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการศึกษาและดูงานณ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการอบรม ศึกษาและดูงานเพื่อพัฒนาทักษะวิศวกรในการสร้างนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 ในวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2563 จัดขึ้นโดย สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ณ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด โดยมีการเยี่ยมชมพื้นที่ กระบวนการผลิตของบริษัท อาซาฮี-อัลลอย จำกัด ในการนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงานของวิทยากร บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด บุคลากร และ นักศึกษาของคณะฯ

 

รูปภาพทั้งหมด

 13,327 total views,  1 views today