กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ “ธรรมสวนะออนไลน์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดกิจกรรมบรรยายออนไลน์ธรรมเทศนา ภายใต้โครงการ “ธรรมสวนะออนไล์” โดยมีผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ นำข้อคิดไปใช้ในการดำเนินชีวิต และการทำงาน รวมทั้งมุมมองต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร

รูปภาพทั้งหมด

 8,654 total views,  28 views today