ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣️ #dekRMUTP รายละเอียดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

📣📣️ #dekRMUTP ชั้นปีที่ 1 ทุกคน ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านทาง https://lc.offpre.rmutp.ac.th/?p=2300
สอบถามเพิ่มเติม สถาบันภาษา 02 665 3777 ต่อ 6056

 4,450 total views,  1 views today