ข่าวสาร

ASEAN Secretariat เปิดรับข้อเสนอภายใต้โครงการ ASEAN-India Collaborative R&D (AICRD) Scheme 2022

ASEAN Secretariat ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอภายใต้โครงการ ASEAN-India Collaborative R&D (AICRD) Scheme 2022 เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) และส่งเสริมการแบ่งปันเครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับการวิจัยขั้นสูงระหว่างนักวิจัยประเทศในอาเซียนและอินเดีย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/…/1C6bs0YTRB863YKcT3R…
ทั้งนี้ หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาของสาธารณรัฐอินเดีย)
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Raj Kumar Sharma ได้ที่
E-mail : sharma_r@nic.in หรือ science&technologydivision@asean.org

Loading