โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 “ก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่” โดยมี ผศ.ดร. […]

 1,854 total views

งานกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระดับ ปวช. ENG. Junior Fresh Game

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ชั้นปีที่ 1 โดยใช้ชื่อการแข่งขัน ” ENG. […]

 1,677 total views

งานประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 6

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมในพิธีเปิด […]

 1,833 total views

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศภายใน  และภายนอกมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  […]

 1,169 total views

สัมมนา เชิงปฏิบัติการ “พื้นฐานการเลือกใช้และดูแลรักษาตลับลูกปืนสายพานคลับปลิง”

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

     ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

 1,088 total views

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร “เปิดกองลูกเสือวิสามัญ ระดับ ปวช. เป็นปีแรก”

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

กองลูกเสือวิสามัญระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้เปิดกองลูกเสือวิสามัญ […]

 1,700 total views