ข่าวสาร

IEEE Power & Energy Society – Thailand เชิญร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่: โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ปฎิบัติการ และบำรุงรักษา”

ขอเชิญ​ร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน สำหรับโครงการพัฒนาในเมืองหลวงและเมืองใหญ่ :
โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ปฎิบัติการ และบำรุงรักษา”

ในวันที่ 22 – 24 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

และ เยี่ยมชม โครงการอุโมงค์สายส่ง-สายป้อน (Outgoing) สถานีต้นทางชิดลม ในวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

จัดโดย สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานของระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใต้ดิน เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2354-5333 ต่อ 500 / 503

e-mail : seminar@greennetworkseminar.com

ดูรายละเอียดหัวข้อการบรรยายและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

http://www.greennetworkseminar.com/ug

Loading