กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559

การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่มหาบัณฑิตและบัณฑิต ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 

โดยในช่วงเช้ามหาบัณฑิตและบัณฑิตถ่ายภาพหมู่รวมกับผู้บริหารและคณาจารย์ และฟังบรรยายพร้อมชมขั้นตอนการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ช่วงบ่ายมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร กับอาจารย์กำกับแถวตามห้องซ้อม และเคลื่อนขบวนแถวขึ้นฝึกซ้อมบนเวทีที่ประทับการเดินตามจุด
 
ในการนี้ คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
« 1 of 10 »

2,710 total views, 4 views today