กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิศกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบของที่ระสึกให้แก่มหาบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ,ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติและผศ.ดร.สมศักดิ์ มีนคร มอบของที่ระลึก ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยในพิธีจัด ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น3 อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

« 1 of 2 »

1,919 total views, 1 views today