กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน พร้อมมอบถ้วยรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ และเป็นกิจกรรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560

« 2 of 7 »

1,340 total views, 1 views today