กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพบรรกากาศ งานRMUTP Job Fair 2019

ในวันที่ 25 มกราคม 2562  มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรม “งาน RMUTP Job Fair 2019” โดยได้รับเกียรติจากรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์  รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้แนะนำการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานรวมภุงรายละเอียดต่างๆภายในกิจกรรม และนักศึกษายังได้พบ พบกับบริษัทชั้นนำกว่า 80 บริษัท ที่จะมาให้บริการนักศึกษา และร่วมกิจกรรมบนเวทีจากชมรมต่างๆ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

« 2 of 3 »

8,612 total views, 2 views today