กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

วิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (ภาษาอังกฤษ)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (ภาษาอังกฤษ) โดยมีผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมคณะกรรมผู้จัดทำหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประกอบด้วย ศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช, รองศาสตราจารย์สายประสิทธิ์ เกิดนิยม,คุณมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ และคุณพิชัย ศรัณยาภินันท์ เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ เพื่อดำเนินการปรับหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ทันสมัย และพร้อมเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 1/2562 ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 28 สิงหาคม 2561

« 2 of 2 »

24,629 total views, 2 views today