ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รูปแบบออนไลน์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) ในระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 20 กรกฎาคม ถึงเวลา 23.00 ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ข้อปฏิบัติดังนี้

  1. นักศึกษากดเพื่อเข้าชมคลิปวิดิโอหน้าเพจคณะวิศวกรรมศาสตร์ https://bit.ly/2ZBSxxa
  2. รับชมวิดีโอทั้ง 5 Ep. ได้ตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. และสิ้นสุดวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 23.00 น.
  3. นักศึกษาต้องสรุปการเข้าชมวิดิโอแต่ละ Ep มาพอสังเขป โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา และสาขาวิชา ในเอกสารเป็นหลักฐานในการเข้าชมวิดิโอ (โดยให้อัพโหลดเป็นไฟล์ word, PDF, รูปภาพ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)
  4. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพร้อมส่งหลักฐานได้ทาง https://forms.gle/Gpn7rmozUHsB2KTV6

หมายเหตุ: ในกรณีที่นักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศหรือลงทะเบียนหลังเวลาที่กำหนด จะถือว่านักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และจะต้องมาทำกิจกรรมตามที่คณะกำหนดภายหลัง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายกิจการนักศึกษา 02-836-3000 ต่อ 4191

EP.1 แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์

EP.2 คณบดีพบนักศึกษาใหม่

EP.3 ฝ่ายกิจการนักศึกษา

EP.4 แนะนำบุคคลากร งานกิจการนักศึกษา

EP.5 ฝ่ายวิชาการ

 6,806 total views,  1 views today