กิจกรรม “โลกกว้างทางการศึกษา” เลาะรั้วมหาวิทยาลัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

งานสื่อสารองค์กรและงานแนะแนว คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมการออกบูท จัดโครงการแนะแนวการศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร กิจกรรม “โลกกว้างทางการศึกษา” เลาะรั้วมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปาการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

718 total views, 2 views today