ข่าว

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 “The 5th Sustainable Industrial Innovation and Management Conference 2016” วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2559  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Conference Template 2016 (Download Word)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Website : www.iei.or.th

คุณสามารถ สุขมั่น โทร 02-345-1265 มือถือ 085-110-8562

E-mail : samarts@off.fti.or.th, suk_samart@yahoo.com

คุณชัชฎา แก้วเรือง โทร 02-345-1157 มือถือ 086-399-2726

E-mail : chatchadak@off.fti.or.th, chatchada.kr@gmail.com

524 total views, 1 views today