ข่าว

Ban59

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และอาจารย์ที่เกษียณไปแล้ว ทุกท่าน ร่วมงานเกษียณอายุราชการบุคลากรพระนครเหนือ “สายสัมพันธ์ที่แน่นเหนียว หนึ่งเดียวพระนครเหนือ” ประจำปี 2559 เพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุราชการในวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

677 total views, 1 views today