กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

การเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เวลา เวลา 08.30-15.30 น. โดยมี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นประธานในการจัดการเลือกตั้ง และเป็นผู้ตรวจความเรียบร้อยของหีบใส่บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อความโปร่งใส่และยุติธรรมในการเลือกตั้ง หลังจากนั้น เวลา 15.00 น. ได้ทำการเปิดหีบบัตรเพื่อนับคะแนน ณ บริเวณ งานยานยานพาหนะ ชั้น 1 สำนักงานบริการ

« 2 of 2 »

19,584 total views, 1 views today