ครบรอบ14 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานครบรอบ 14 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย […]

584 total views, 203 views today

สรุปผลงานการเข้าประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลงานการเข้าประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น โครงการวันสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ในวันที่ 13 […]

3,996 total views, 166 views today

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) […]

13,976 total views, 185 views today

วิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการทำรายงานประมวลหลักการปฎิบัติ COP

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นำทีมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ […]

5,447 total views, 166 views today

วิศวกรรมไฟฟ้า จัดอบรมซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าฯ

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อบูรณาการเชิงปฏิบัติการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เรื่อง […]

5,751 total views, 168 views today