ทำบุญตักบาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมกับสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ จัดพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ภายในงานมีพิธีตักบาตรและถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ […]

891 total views, 70 views today

แข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร […]

1,638 total views, 70 views today

ปัจฉิมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานปัจฉิมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา […]

2,133 total views, 70 views today

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ […]

2,409 total views, 70 views today

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ […]

2,688 total views, 70 views today