บันทึกเทปรายการชูรักชูรส

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมบันทึกเทปรายการ “ชูรักชูรส” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี […]

2,316 total views, 207 views today

โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงจักรยานยนต์สมัยใหม่

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงจักรยานยนต์สมัยใหม่ […]

2,328 total views, 208 views today

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายกองทุนฯ โดยด่วน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายกองทุนฯโดยด่วน ภายในวันที่ 5 สิงหาคม […]

3,977 total views, 209 views today

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมบันทึกเทปรายการ “ชูรักชูรส”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี 🎥 […]

4,153 total views, 209 views today

“โครงการอบรมความพร้อมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”  

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌📌📌ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดังต่อไปนี้เข้าร่วม “โครงการอบรมความพร้อมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”   […]

4,194 total views, 210 views today