ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬา “จักรยาน” และ “กรีฑา”

Posted Posted in กิจกรรม

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬา “จักรยาน” และ “กรีฑา” […]

3,695 total views, 38 views today

วิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (ภาษาอังกฤษ)

Posted Posted in กิจกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ […]

8,049 total views, 37 views today

เปิดรับบทความวิชาการ SIIMC 2018

Posted Posted in ข่าว

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

18,669 total views, 36 views today

โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Posted in กิจกรรม

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ […]

36,597 total views, 37 views today