ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วม นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 […]

597 total views, 73 views today

การตรวจประเมิณคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมิณคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2560 […]

1,634 total views, 72 views today

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11

Posted Posted in ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ […]

12 total views, no views today

พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ (ปขมท.) ประจำปี 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ (ปขมท.) ประจำปี 2561

3,583 total views, 73 views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกาษ 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

**ตรวจสอบรายชื่อ** รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp สอบถามเพิ่มเติม โทร. […]

3,665 total views, 78 views today