การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (1 เมษายน 2562)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คำแนะนำในการดำเนินเพื่อเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน แบบหมายเลข 1 […]

3,371 total views, 246 views today

ขอเชิญชวนเลือกตั้ง

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร ศูนย์พระนครเหนือ เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ และเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ […]

1,210 total views, 224 views today

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมให้ทำงานบนระบบแอนดรอยด์ โดยจัดอบรมระยะสั้น ภาคฤดูร้อน […]

1,565 total views, 223 views today