ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

1,740 total views, 121 views today

สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (นักศกึษาชั้นปี […]

6,317 total views, 122 views today

งานเกษียณราชการ “จากใจ ถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน”

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ […]

7,290 total views, 120 views today

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานแนะแนวร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

8,360 total views, 120 views today

ราชมงคลพระนครปลูกต้นไม้รวมใจรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์พิเชษฐ์ บุญญาลัย หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ […]

9,942 total views, 120 views today