ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับสถาบันโค้ชไทย

Posted Posted in ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับสถาบันโค้ชไทย งานสัมมนา “New Normal for […]

 3 total views,  1 views today

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE Fine Arts Award ครั้งที่ 15

Posted Posted in ข่าวสาร

กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป […]

 3 total views,  1 views today

ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนเข้าประเมินตนเอง และนักศึกษาเข้าประเมิน การเรียนการสอน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนเข้าประเมินตนเอง และนักศึกษาเข้าประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ […]

 1,490 total views,  45 views today

Open House โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษา งาน Open […]

 1,489 total views,  45 views today

ขอความร่วมมือนักศึกษาราชมงคลพระนคร ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจระบบบริการการศึกษา

Posted Posted in ข่าวสาร

ขอความร่วมมือนักศึกษาราชมงคลพระนคร ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจระบบบริการการศึกษา (เฉพาะคณะที่จัดการเรียนการสอน) ผ่านทาง https://forms.gle/jzx52kDCfgq5RzJQ6 ภายในวันที่ […]

 40 total views

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 (สำหรับวุฒิ ม.6)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 […]

 2,167 total views,  45 views today

โครงการศึกษาและดูงานณ บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

Posted Posted in กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการอบรม ศึกษาและดูงานเพื่อพัฒนาทักษะวิศวกรในการสร้างนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 ในวันที่ 7 […]

 2,569 total views,  45 views today