ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

34 total views, no views today

แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2558 งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสภาวิศวกร ได้จัดสัมมนา เรื่อง แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวให้การต้อนรับคณะสภาวิศวกรและผู้เข้าสัมมนา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร เป็นประธานเปิดงานพร้อมทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายจำนวน 250 คน ณ ห้องเฟืองเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

28 total views, no views today

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558

CPV1

 

งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสัมนาโครงการ “เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558ระหว่างวันที่ 18 – 20 และ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ

Continue Reading →

22 total views, no views today

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557

CPV2

 

งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรม “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557” ในวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์

Continue Reading →

42 total views, no views today

ขอแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์ Extheme @Brainstorm เข้ารอบ 32 ทีม

ABU4573

ทีมนักศึกษาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พาทีมหุ่นยนต์ Extheme @Brainstorm เข้ารอบ 32 ทีม ในการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Continue Reading →

62 total views, no views today

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

DSC_0306

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ และสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

Continue Reading →

68 total views, 2 views today

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

DSC_0507-1024x680

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยเปิดรับสมัครประเภทรับตรง และความสามารถพิเศษด้านกีฬา มีรายละเอียดดังนี้

Continue Reading →

56 total views, no views today

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2558

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดจัดงาน “ปฐมนิเทศนักนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)” ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

68 total views, no views today