กำหนดการเปิดรายวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

“กำหนดการเปิดรายวิชา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (นอกแผนการเรียน) 2/63” ตั้งแต่วันนี้ […]

 5,238 total views,  11 views today

ประกาศจากงานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร “กำหนดการเปิดรายวิชา(นอกแผนการเรียน) 2/63” […]

 5,336 total views,  11 views today

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๓๔

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๓๔ ประจำปีการศึกษา […]

 6,493 total views,  11 views today

ภาพบรรยากาศรับทุนการศึกษาสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศรับทุนการศึกษาสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 28 […]

 6,576 total views,  11 views today

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563  ติดต่อสอบถามได้ที่ งานกองทุนฯ […]

 6,861 total views,  11 views today

ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนเข้าประเมินตนเอง และนักศึกษาเข้าประเมิน การเรียนการสอน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนเข้าประเมินตนเอง และนักศึกษาเข้าประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ […]

 8,459 total views,  11 views today