การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 4 (The […]

2,252 total views, 206 views today

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣📣ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ […]

6,495 total views, 198 views today

ประกาศรายชื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ประจะปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ประจะปีการศึกษา 2561 […]

7,214 total views, 197 views today

สรุปผลงานการเข้าประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลงานการเข้าประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น โครงการวันสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ในวันที่ 13 […]

11,144 total views, 198 views today