แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านเข้ากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 1 […]

 94 total views,  94 views today

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ( ปวช. ปวส.) ปี63

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌📌📌สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกรุนาเข้ากลุ่มไลน์ของระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยค่ะ หากมิใช่นักศึกษาของปี2563 […]

 2,640 total views,  126 views today

เกณฑ์การเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอชี้แจงเกณฑ์การเบิกค่าสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 […]

 4,371 total views,  124 views today

ประกาศถึงนักศึกษาที่จะมาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 ในวันที่ 14 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคนที่มาทำการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี […]

 4,711 total views,  125 views today