หนังสือนำส่งจากมหาวิทยาลัยถึงผู้ว่าราชการจังหวัดที่นักศึกษาได้ขอผ่อนผัน ฯ ตามภูมิลำเนาทหาร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือนำส่งจากมหาวิทยาลัยถึงผู้ว่าราชการจังหวัดที่นักศึกษาได้ขอผ่อนผัน ฯ ตามภูมิลำเนาทหาร ครั้งที่ 1 […]

 1,168 total views,  12 views today

รายชื่อผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ขอผ่อนผันการเรียกเข้ากองประจำการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ตรวจสอบรายชื่อ […]

 1,204 total views,  12 views today

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 5

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 5 “The […]

 7,987 total views,  12 views today

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม โดยการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมมือกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พม.) ส่งเสริมให้นักเรียน […]

 1,842 total views,  12 views today

แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ให้เขียนแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต […]

 3,241 total views,  12 views today

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 3/2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 ขอเชิญนักศึกษา #ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าร่วม […]

 4,416 total views,  12 views today

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์) ระดับปริญญาตรี

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษา #ระดับปริญญาตรี เข้าร่วม “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา […]

 5,533 total views,  12 views today