การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง (1 ตุลาคม 2562)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คำแนะนำในการดำเนินเพื่อเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน แบบหมายเลข 1 […]

992 total views, 55 views today

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ “จากใจ ถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ “จากใจ ถึงใจ ด้วยสายใยผูกพัน” ในวันที่27 […]

2,906 total views, 58 views today

แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาช่างเขียนแบบเครื่องกล

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความร่วมมือผู้ที่สนใจทำแบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาช่างเขียนแบบเครื่องกล แบบสำรวจ 4,396 total […]

4,396 total views, 55 views today

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายกองทุนฯ โดยด่วน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายกองทุนฯโดยด่วน ภายในวันที่ 5 สิงหาคม […]

11,163 total views, 55 views today

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมบันทึกเทปรายการ “ชูรักชูรส”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี 🎥 […]

11,321 total views, 55 views today