นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายกองทุนฯ โดยด่วน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายกองทุนฯโดยด่วน ภายในวันที่ 5 สิงหาคม […]

3,977 total views, 209 views today

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมบันทึกเทปรายการ “ชูรักชูรส”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี 🎥 […]

4,153 total views, 209 views today

“โครงการอบรมความพร้อมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”  

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌📌📌ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดังต่อไปนี้เข้าร่วม “โครงการอบรมความพร้อมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”   […]

4,194 total views, 210 views today