สรุปผลงานการเข้าประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลงานการเข้าประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น โครงการวันสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ในวันที่ 13 […]

3,991 total views, 161 views today

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) […]

13,971 total views, 180 views today

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี รอบโควตา วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 […]

13,295 total views, 160 views today

สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561  ในวันศุกร์ที่ […]

13,474 total views, 159 views today

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงผลงานนักศึกษาในงาน “Chiang Mia Gems&Jewelry 2018”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ร่วมจัดแสดงผลงานนักศึกษาในงาน “Chiang Mia Gems&Jewelry […]

14,653 total views, 159 views today

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนธันวาคม

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือน […]

16,571 total views, 159 views today