รายชื่อนักศึกษาและเลขที่นั่งสอบ สำหรับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี) ปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

*นักศึกษาปีที่ 1 ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 และได้รับการบันทึกระดับคะแนน A ต้องมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ […]

 2,058 total views,  5 views today

ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ดำเนินการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌📌📌ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ดำเนินการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือและอัพโหลดรูปหน้าสมุดบัญชีของนักศึกษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน […]

 2,059 total views,  1 views today

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับวุฒิปวช. ปวส.)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง 4 […]

 2,270 total views

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ ทองขาว

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ […]

 2,375 total views,  1 views today

ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 5 (วุฒิ ม.6) และ รับตรง  รอบ 3 (วุฒิ ปวช. / ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 5 […]

 1,729 total views,  2 views today

การชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับปวช.

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ⚒⚒⚒เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียน […]

 2,124 total views

การเปิดรายวิชา (นอกแผนการเรียน) ระดับป.ตรีและระดับ ปวช. 1/2563

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนครค่ะ 📌📌📌เรื่อง การเปิดรายวิชา […]

 1,791 total views