ร่วมทำบุญประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมทำบุญประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

Loading

‼ขยายเวลา‼ นักศึกษาที่ถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/66

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

‼ขยายเวลา‼ นักศึกษาที่ถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/66 **ให้มาทำเรื่องคืนสภาพการเป็นนักศึกษา** […]

Loading

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ศูนย์พระนครเหนือ ร่วมบริจาคโลหิต

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ศูนย์พระนครเหนือ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิต โดยสภากาชาด […]

Loading

ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ […]

Loading

นักเรียนระดับ ปวช. ที่สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 รับใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียน #ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา […]

Loading

โครงการ การรณรงค์ ส่งเสริมให้ความรู้ การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการ การรณรงค์ ส่งเสริมให้ความรู้ การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 🔸 […]

Loading