ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สาคร วุฒิพัฒนพันธุ์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สาคร […]

Loading

เตือนภัย กรณีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เตือนภัยกรณีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลอกลวงให้ทำธุรกรรมทางการเงิน หรือดำเนินการใด ๆ ผ่านทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ […]

Loading