นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนขอรับเงินคืนร้อยละ 10 ขอค่าเทอมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนขอรับเงินคืนร้อยละ 10 ขอค่าเทอมภาคการศึกษาฤดูร้อน/2562 โดยนักศึกษาจะต้องกรอกเลขที่บัญชีธนาคารและอัพโหลดรูปหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีข้อมูลเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีของนักศึกษา […]

 231 total views,  114 views today

สถาบันอัญมณีฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอนออนไลน์ฟรี เรื่อง การสเก็ตแบบแหวนเบื้องต้น

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอนออนไลน์เรื่อง การสเก็ตแบบแหวนเบื้องต้น […]

 413 total views,  111 views today

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสำหรับการรายงานตัวผ่านระบบ TCAS 3

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 Admission […]

 1,210 total views,  111 views today

ประกาศแจ้งนักศึกษา : มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในวิกฤตโควิด-19

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งนักศึกษา : มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในวิกฤตโควิด-19 หากนักศึกษายังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าจัดการศึกษา และเงินสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ต […]

 1,392 total views,  111 views today

การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบภาษาอังกฤษสำหรับ #dek63 สำหรับวุฒิม.6 และวุฒิปวช. ประจำปีการศึกษา 2563 […]

 1,612 total views,  112 views today

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ […]

 2,278 total views,  121 views today