นำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนครั้งที่ 12 ประจำปี 2566

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

Loading

เชิญนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกวดวงดนตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทุกคน เตรียมรวมทีม เตรียมฝึกซ้อม วงดนตรี […]

Loading

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย […]

Loading

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 37 […]

Loading

ประกาศจากงานทะเบียน นักศึกษาที่ทำเรื่องขอผ่อนผันและนักศึกษาที่ยังไม่ได้มาทำเรื่องคืนสภาพ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

‼ประกาศจากงานทะเบียน‼ นักศึกษาที่ทำเรื่องขอผ่อนผันและนักศึกษาที่ยังไม่ได้มาทำเรื่องคืนสภาพ (ที่ถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา) ให้มาทำเรื่องคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและชำระที่งานการเงิน 👉👉ภายในวันที่ […]

Loading

การยื่นคำร้องออนไลน์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การยื่นคำร้องออนไลน์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 […]

Loading

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ […]

Loading

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญประจำปีการศึกษา 2566

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ […]

Loading

ขอเชิญชวนคณาจารย์ สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ สมัครรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 […]

Loading

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.อภิชฏา ทองรักษ์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.อภิชฏา ทองรักษ์ […]

Loading