ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563  ติดต่อสอบถามได้ที่ งานกองทุนฯ […]

 61 total views,  61 views today

ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนเข้าประเมินตนเอง และนักศึกษาเข้าประเมิน การเรียนการสอน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนเข้าประเมินตนเอง และนักศึกษาเข้าประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ […]

 1,676 total views,  60 views today

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 (สำหรับวุฒิ ม.6)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 […]

 2,351 total views,  60 views today

รับสมัครคัดเลือกอาจารย์ผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2563

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการคัดเลือกอาจารย์ผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดแบบกรอกประวัติคัดเลือกผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี […]

 3,114 total views,  62 views today

📣📣📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา สมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ ระดับปริญญาตรี และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

 3,878 total views,  60 views today

 3,878 total views,  60 views today