มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหา ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหา ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตั้งแต่วันนี้-20 […]

 569 total views,  63 views today

นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ากลุ่มไลน์ของสาขาฯ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ จากคณะวิศวกรรมศาตร์ มทร.พระนคร นักศึกษา #ระดับปริญญาตรี […]

 1,420 total views,  64 views today

 นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564 เข้ากลุ่มไลน์ของสาขาฯ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ จากคณะวิศวกรรมศาตร์ มทร.พระนคร  นักเรียน #ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ […]

 1,401 total views,  62 views today

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวช. และระดับปริญาตรี

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา […]

 2,647 total views,  62 views today

ขยายเวลาสำหรับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ประกาศ!! ขยายเวลาสำหรับบัณฑิต มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2562 […]

 2,823 total views,  62 views today

ช่องทางการติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ!! เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – […]

 2,867 total views,  63 views today