ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้สอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่ […]

 127 total views,  127 views today

แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปีที่ยังไม่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานทะเบียน นักศึกษา #ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปีที่ยังไม่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 […]

 2,124 total views,  240 views today

ขยายเวลา…เปิดรายวิชา (นอกแผนการเรียน) ระดับปริญญาตรี

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานทะเบียน นักศึกษา #ระดับปริญญาตรี ที่จะขอเปิดรายวิชา (นอกแผนการเรียน) […]

 2,116 total views,  238 views today

ประกาศจากงานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌📌ประกาศจากงานทะเบียน📌📌 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน […]

 2,115 total views,  238 views today

ขอความร่วมมือนักศึกษาปรับลดพื้นที่การใช้งานใน Google Drive

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือนักศึกษา ที่มีรายชื่อตามเอกสารที่แนบ ขอให้ปรับลดพื้นที่การใช้งานใน Google Drive […]

 3,364 total views,  239 views today

ประกาศจากงานทะเบียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌📌ประกาศจากงานทะเบียน📌📌 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยื่นคำร้อง […]

 3,776 total views,  239 views today

นักศึกษาระดับปริญญาตรี แจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานทะเบียน นักศึกษา #ระดับปริญญาตรี ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 […]

 3,783 total views,  239 views today