ห้ามนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเข้าในพื้นที่คณะฯ วันที่ 22 มิถุนายน 2566

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง…ห้ามนักศึกษา #ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเข้าในพื้นที่บริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

 4,418 total views,  118 views today

สอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ทางสถาบันภาษาได้มีการจัดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Google meet สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 […]

 18,442 total views,  118 views today

แจ้งปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับ #ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับ #ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา […]

 22,878 total views,  119 views today

ขอความร่วมมือนักศึกษา ประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือนักศึกษา #ระดับปริญญาตรี ประเมินการเรียนการสอนที่ระบบบริการการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา […]

 24,543 total views,  118 views today

ประกาศงานวิชาทหารและลูกเสือ เอกสารที่ต้องเตรียม กรณีนศท.ชั้นปีที่ 1

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣ประกาศงานวิชาทหารและลูกเสือ📣📣 คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร *เอกสารที่ต้องเตรียม* กรณีนศท. […]

 26,327 total views,  118 views today

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ!! ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 […]

 28,178 total views,  119 views today

โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 4

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี […]

 38,947 total views,  119 views today