ภาพบรรยากาศ ทำบุญคณะวิศวฯ มทร.พระนคร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีทำบุญคณะฯ  นำทีมโดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ […]

 350 total views,  136 views today

สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้น ปีที่ 1 เท่านั้น

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌📌📌ประกาศงานวิชาทหารและลูกเสือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร📌📌📌 **สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้น […]

 509 total views,  136 views today

สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้น ปีที่ 2-5 เท่านั้น

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌📌📌ประกาศงานวิชาทหารและลูกเสือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร📌📌📌 **สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้น […]

 512 total views,  135 views today

กำหนดการปฐมนิเทศใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการปฐมนิเทศใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์) […]

 1,520 total views,  134 views today

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency […]

 1,557 total views,  133 views today

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมตัวให้พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รูปแบบออนไลน์) 📌วันที่ 17 […]

 1,587 total views,  135 views today

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 5 […]

 2,319 total views,  136 views today