มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50%

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา […]

 234 total views,  191 views today

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ #dekRMUTP เข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา […]

 591 total views,  185 views today

ขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ […]

 1,009 total views,  184 views today

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44 (EECON 44)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

👉 เว็บไซต์ EECON 44 👈 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า […]

 3,588 total views,  187 views today

แจ้งขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ (ยกเว้นค่าจัดการศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 โดยนักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านระบบบริการการศึกษาและชำระเงินผ่านทาง […]

 1,424 total views,  185 views today

กองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน สืบสานพระพุทธศาสนา ทำบุญสร้างกุศลเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา […]

 2,203 total views,  184 views today

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมที่จะดำเนินการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมที่จะดำเนินการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา […]

 2,253 total views,  184 views today

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนราชมงคลพระนคร” (เป็นทุนที่พิจารณานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2564 และเป็นทุนต่อเนื่อง)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนราชมงคลพระนคร” (เป็นทุนที่พิจารณานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2564 […]

 2,642 total views,  184 views today