นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายกองทุนฯ โดยด่วน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายกองทุนฯโดยด่วน ภายในวันที่ 5 สิงหาคม […]

13,310 total views, 1 views today

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมบันทึกเทปรายการ “ชูรักชูรส”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี 🎥 […]

12,207 total views, 1 views today

“โครงการอบรมความพร้อมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”  

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📌📌📌ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดังต่อไปนี้เข้าร่วม “โครงการอบรมความพร้อมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”   […]

10,404 total views, 1 views today

แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะศึกษาประเด็นความสนใจในด้านวิศวกรรมอุตสาหการ และแนวโน้ม ปริมาณความต้องการในวิชาชีพวิศวกรอุตสาหการ […]

6,527 total views, no views today