แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนในการเรียนรู้ด้วย

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมืออาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนในการเรียนรู้ด้วย ได้ที่ลิงค์ข้างล่าง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoY_7v1pf6XnpgNEPGwzvk_bewXjj37mSgfx9_4FmLk_6qxg/viewform    11,518 total […]

 11,518 total views,  1 views today

ขอเชิญนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣📣ขอเชิญนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 เข้ากรุ๊ปไลน์ประจำชั้นปี เพื่อรับข่าวสารและกิจกรรมภายในคณะ📣📣📣 […]

 18,873 total views,  1 views today

สินค้าสวัสดิการ มทร.พระนคร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดทำสินค้าสวัสดิการจำหน่ายเพื่อนำรายได้สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการฯ สินค้าสวัสดิการ มทร.พระนคร  19,157 total views

 19,157 total views