แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะศึกษาประเด็นความสนใจในด้านวิศวกรรมอุตสาหการ และแนวโน้ม ปริมาณความต้องการในวิชาชีพวิศวกรอุตสาหการ […]

6,482 total views, 1 views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม ระดับปริญญาตรี […]

122 total views, no views today

บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต […]

6,464 total views, no views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์การกู้ยืม ระดับ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์การกู้ยืม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา […]

6,323 total views, 2 views today