กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ระยะที่ 2

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ระยะที่ 2 รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก ณ ศูนย์พระนครเหนือ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติก พร้อมสร้างสรรค์แนวคิดกับกิจกรรมถ่ายภาพที่แสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ #เลิกเพื่อรักษ์ #rmutp

« 2 of 2 »

6,971 total views, 1 views today