ข่าวประชาสัมพันธ์

การยื่นคำร้องออนไลน์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

การยื่นคำร้องออนไลน์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี
👨‍🎓✨สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565
สามารถยื่นคำร้องออนไลน์ได้ดังต่อไปนี้
– ยืนยันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
– ขอไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
– ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิต
👩‍🎓✨สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา (ก่อน) ปีการศึกษา 2565
ที่ไม่ได้เข้ารับด้วยเหตุจำเป็น และยังไม่ได้มารับใบปริญญาบัตร สามารถยื่นคำร้องออนไลน์ได้ดังต่อไปนี้
– ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
– ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิต

📆 ตั้งแต่วันนี้ – 5 ตุลาคม 2566 ผ่านทางระบบบริการการศึกษา

📚คู่มือการยื่นคำร้องออนไลน์
📝ยื่นคำร้องออนไลน์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านระบบบริการการศึกษา
หมายเหตุ⚠️
*โปรดศึกษารายละเอียดและคู่มือการยื่นคำร้องออนไลน์ก่อนดำเนินการ
*กำหนดการวันฝึกซ้อม และรายชื่อจัดเรียงตามลำดับการเข้ารับจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
☎️มีปัญหาการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาราชการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร
📞โทร. 02-665-3777 ต่อ 6305 , 6316

Loading