ข่าวสาร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2566

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 9 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 20 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  • ตำแหน่งที่ นักวิชาการพัสดุ จำนวน 14 อัตรา
สมัครได้ที่นี่

Loading