ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

Ban061058

ชุมนุม BrainstormRobot ร่วมกับสาขาแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่องการพัฒนาและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง 2074 ชั้น 7 อาคาร 20 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 รับชั่วโมงกิจกรรม 6 ชั่วโมง และรับเกียรติบัตร

ลงทะเบียนฟรีผ่าน FanPage : Brainstorm หรือสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. พี่อานนท์ 086-515-3686 และพี่เอฟ 084-019-2886

 1,232 total views,  1 views today