กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

Eco Innovation and Solution 2015

Eco Innovation and Solution 2015 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี2558 วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Loading