ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ สมัครรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 ครึ่ง อาคารรพี ศูนย์เทเวศร์

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

Loading