ข่าวสาร

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2566

คณะบริหารธุรกิจรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน  – 1 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งที่ 1  อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2  อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3  อาจารย์ สาขาวิชาการเงิน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 4  อาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

สมัครได้ที่นี่

Loading