ข่าวสาร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ครั้งที่ 15 ปี

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ครั้งที่ 15 ปี 2565 หัวข้อ “เมมเบรนสําหรับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว” The 15th International Conference on Membrane Science and Technology 2022 “Membrane for Bio-CircularGreen (BCG) economy 2022 หรือ MST2022 (BCG economy)

ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2565
ผ่านระบบออนไลน์

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
 http://www.mst2022.com

 114 total views,  1 views today