กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์รับมอบทุนจากสำนักงาน กสทช.

เมื่อเร็วๆนี้ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมด้วยผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองคณบดีฝ่ายวางแผน เข้ารับมอบทุนจากสำนักงาน กสทช. เป็นทุนที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยมี พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กล่าวเปิดงาน และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

เป็นผู้กล่าวรายงาน เกี่ยวกับโครงการต่างๆที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนซึ่งภายในงานยังมีนิทรรศการจากโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุน ประจำปี 2556 และ 2557 มาร่วมนำเสนอกรอบแนวคิดของโครงการต่างๆที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

Loading