กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้า”

วันที่ 26 พ.ย. 58 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะลูกเสือ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” หน้าพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย จากนั้นผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ทำการติดแถบสีเตรียมรับลูกเสือวิสามัญแก่เหล่าคณะลูกเสือ ณ ลานกีฬา ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

« of 2 »

Loading