กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะวิศวฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการเรียน และกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษโดย นายกสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ ในหัวข้อ Mindset For Success (ความสำเร็จไม่ยากอย่างที่คิด) ในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมให้นักศึกษาพบปะกับอาจารย์ประจำสาขาวิชา ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

รูปภาพทั้งหมด

Loading