ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ งานการเงิน และ งานทะเบียน

‼ประกาศจากคณะวิศวกรรมศาสตร์‼
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
งานการเงิน และ งานทะเบียน
เปิดให้บริการ
👉ช่วงเวลาพักเที่ยง ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
👉นอกเวลาราชการเวลา 16.30 น. – 17.30 น.
🛠วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี🛠
ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 66 – 20 ต.ค. 66

Loading