ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 18 ปี

ขอเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 18 ปี ในวันที่ 17 – 18 มกราคม 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ ทั้ง 4 ศูนย์ รวม 5 จุด ตามเวลาที่กำหนด
*** นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม รับชั่วโมงกิจกรรม (ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ) ในแต่ละจุด ๆ ละ 1 ชั่วโมง

วันที่ 18 มกราคม 2566 ร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนา พิธีเปิดงาน 18 ปี และพิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย เวลา 07.30 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร
*** นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย 3 ชั่วโมง (บังคับแกน)

หมายเหตุ
การแต่งกาย ผู้บริหาร บุคลากร แต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีม่วง นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา
ดูรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.rmutp.ac.th/?p=35969

 36,264 total views,  305 views today