กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการอบรมการเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้นงาน (Solidworks Essentials) สำหรับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด โครงการอบรมการเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้นงาน (Solidworks Essentials) ให้กับนักศึกษาภายในคณะฯ ณ ห้อง 1956 ชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อสร้างชิ้นงานประกอบ แบบพาราเมตริกรวมถึงการสร้างเอกสารแบบสั่งงานจากโมเดลชิ้นงาน หลักสูตรนี้จะเน้นการทำงานขั้นพื้นฐานรวมถึงหลักการในการออกแบบเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม SolidWorks ในระดับต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิรวัฒน์ คงสมบูรณ์ ตำแหน่ง Technical Support จากบริษัท Applicad จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ภาพกิจกรรม

 13,034 total views,  1 views today