กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการเกรียนไซเบอร์เซียนสร้างสรรค์สื่อสร้างสุข ปี 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ วัฒกีกำธร หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมนักเรียนสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้ารับมอบวุฒิบัตรจากการแข่งขันโครงการเกรียนไซเบอร์เซียนสร้างสรรค์สื่อสร้างสุข ปี 2 (เกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2) โดยได้รับเกียรรติจาก ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เป็นผู้มอบ ในงาน “การแสดงผลงานสื่อดิจิทัลและรับมอบวุฒิบัตรของโครงการย่อย” โครงการเกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2 ณ มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยามเป็นผู้จัดงาน

ภาพกิจกรรม

 111,692 total views,  1 views today