กิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ upskill & reskill เสริมสร้างทักษะอาชีพ สำหรับกำลังคนของประเทศให้เปลี่ยนทันโลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับบริษัทเอลเมอร์ อินทริเกรชั่นจำกัด จัดโครงการภายใต้ชื่อโครงการ upskill & reskill เสริมสร้างทักษะอาชีพ สำหรับกำลังคนของประเทศให้เปลี่ยนทันโลก โดยจัดอบรมให้กับบุคคลากรภายนอก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะทางสายงาน ทำให้หน่วยงานได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในการทำงานเพื่อประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานในโครงการครั้งนี้ โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2565ณ ตึกวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

รูปภาพทั้งหมด

 

 18,340 total views,  1 views today